Regulamin

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu ProKultura oraz warunki Państwa uczestnictwa w Programie.

2. Program ProKultura

Program ProKultura jest organizowany i zarządzany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. WitoldaBełzy w Bydgoszczy [zwaną dalej WiMBP] przy współpracy innych instytucji kultury i przedsiębiorców, z którymi WiMBP zawarła porozumienie o współpracy („Partnerzy Programu”). Program jest prowadzony na terenie Polski. Informacje o Partnerach Programu aktualnie uczestniczących w Programie dostępne są na stronie internetowej WiMBP www.biblioteka.bydoszcz.pl w dziale Program ProKultura.

Program ProKultura opiera się na określonych zasadach, w ramach których Czytelnicy WiMBP posiadający aktywną kartę biblioteczną – Kartę ProKultura będą mogli korzystać z atrakcyjnych rabatów i akcji promocyjnych u naszych Partnerów, którzy włączyli się do programu partnerskiego WiMBP w Bydgoszczy.

3. Uczestnicy

Uczestnikiem Programu ProKultura może być każda osoba fizyczna, która jest zarejestrowanym Czytelnikiem WiMBP w Bydgoszczy i posiada aktywną kartę biblioteczną – Kartę ProKultura.

Przez pierwsze użycie Karty ProKultura, potwierdzają Państwo, że akceptują niniejszy Regulamin.

Informacje dotyczące Programu ProKultura będą dostępne:

  • na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.bydgoszcz.pl
  • na stronie internetowej programu ProKultura www.prokultura.net 
  • na platformie Facebook WiMBP (www.facebook.com/wimbp.bydgoszcz)
  • na platformie Instagram WiMBP (www.instagram.com/bibliotekabydgoszcz)
  • przekazywane w formie elektronicznej w formie newslettera rozsyłanego zarejestrowanym Czytelnikom.

Oferta Programu Prokultura dotyczy klientów indywidualnych.

4. Partnerzy Programu ProKultura

Partnerem Programu ProKultura może być każda instytucja kulturalna lub inna oraz przedsiębiorcy, właściciele firm, którzy podpiszą z WiMBP porozumienie o współpracy.

5. Karta ProKultura

Karta ProKultura umożliwia udział w Programie ProKultura na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Karta ProKultura to karta biblioteczna Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, która poza standardową funkcją dostępu do zbiorów biblioteki umożliwi jej posiadaczom uzyskanie rozmaitych korzyści poza murami książnicy. Czytelnicy będą mogli także korzystać z atrakcyjnych rabatów i akcji promocyjnych u naszych Partnerów, którzy włączyli się do programu partnerskiego WiMBP w Bydgoszczy.

Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą. Karta ProKultura stanowi dokument wewnętrzny WiMBP i jako taka nie jest materiałem promocyjnym.

6. Postanowienia końcowe

Kwestie dotyczące danych osobowych oraz ich przetwarzania przez WiMBP określa Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.